Je browser lijkt geen JavaScript te ondersteunen of JavaScript is uitgeschakeld. Dit kan problemen en onverwacht gedrag in de applicatie veroorzaken. Upgrade je browser of schakel JavaScript in.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via MijnProPersona verwerken we privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor zover het voor onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is dat u hiervoor vooraf toestemming geeft, zullen wij u op het gepaste moment om uw toestemming vragen. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en willen duidelijk zijn over welke gegevens we van u verzamelen, hoe die gebruikt wordt en met wie die wordt gedeeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij via deze privacyverklaring vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden worden verzameld;
 • voor zover het voor onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is dat u hiervoor vooraf toestemming geeft, zullen wij u op het gepaste moment om uw toestemming vragen;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Pro Persona is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van MijnProPersona laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Alle gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de zorgverlening

Doel

We maken gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u bij ons in zorg komt en aangeeft gebruik te willen maken van MijnProPersona.

Behoud

Wij zijn verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Verstrekking aan derden

Om ervoor te zorgen dat uw behandeling of begeleiding betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar (als u 18 jaar of ouder bent), de gemeente (bij beschermd wonen en begeleiding en bij jongeren tot 18 jaar) of justitie (bij behandeling op basis van een justitiële titel).

Voor wat betreft de informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar zijn we verplicht informatie te verstrekken over de diagnose die van toepassing is. U kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen.

Bij verstrekking aan gemeenten betreft dit enkel informatie die niets zegt over de diagnose.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, gevolgd door het invoeren van een authenticatiecode.
 • Alle persoonsgegevens worden met een encryptie opgeslagen.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Inspectie, wijziging of verwijdring van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens

Pro Persona
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze
026 483 31 11

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-6-2018.